تحقیق و توسعه

گروه تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان آریانا، متشکل از متخصصین با مدارج علمی دکتری تخصصی (PhD) در حوزه بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی و علوم دامی، به طور مستمر در حال فعالیت در بخش تحقیق و توسعه در زمینه تولید پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها، مواد معدنی آلی، آنزیم ها و رنگدانه ها بوده، و نتایج سال ها تحقیقات خود را تاکنون در بیش از یکصد مجله معتبر بین المللی با ضرایب تاثیر بالا به چاپ رسانیده اند.

اعضای تیم تحقیق و توسعه

اعضای تیم

ارتباط با بخش فروش 38902828-051
051-38909494 داخلی 23 و 24