• آهن آلی

   آهن آلی (Amino Fe)

   کنسانتره آهـن آلـــی (Amino Fe) متشکـل از عنصـر آهنــی می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینه) باند شـده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سویا ، جو و سبوس تــرکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عنصر آهـن در روده تولید گردیده است . آهن آلـی زیست…

  • مکمل خوراک بره

   پیش مخلوط 3% گوساله و بره شیرخوار (MegaPlex-CL)

   امروزه متمرکز سازی پرورش دام با کمبود مراتع و زمین های کشاورزی مورد نیاز شدت یافته است. از این رو توسعه پیش مخلوط ها و افزودنی هایی که در کنار غلات و علوفه بتواند کلیه احتیاجات دام را تامین نماید ضروری است. پیش مخلوط 3 درصد گوساله و بره شیرخوار با هدف تامین کلیه احتیاجات آنها در شرایط پرورش صنعتی…

  • مکمل خوراک گوسفند

   پیش مخلوط 3% گوسفند و بز پرواری (MegaPlex-SF)

   امروزه متمرکز سازی پرورش گوسفند و بز با کمبود مراتع و زمین های کشاورزی مورد نیاز شدت یافته است. از این رو توسعه پیش مخلوط ها و افزودنی هایی که در کنار غلات و علوفه بتواند کلیه احتیاجات دام را تامین نماید ضروری است. پیش مخلوط 3 درصد گوسفند و بز با هدف تامین کلیه احتیاجات دام در شرایط پرورش…

  • مکمل خوراک دام

   پیش مخلوط 3% گوسفند و بز داشتی (MegaPlex-SM)

   امروزه متمرکز سازی پرورش گوسفند و بز با کمبود مراتع و زمین های کشاورزی مورد نیاز شدت یافته است. از این رو توسعه پیش مخلوط ها و افزودنی هایی که در کنار غلات و علوفه بتواند کلیه احتیاجات دام را تامین نماید ضروری است. پیش مخلوط 3 درصد گوسفند و بز با هدف تامین کلیه احتیاجات دام در شرایط پرورش…

  • پیش مخلوط دام سبک

   پیش مخلوط گوسفند و بز شیرده و آبستن

   امروزه متمرکز سازی پرورش گوسفند و بز با کمبود مراتع و زمین های کشاورزی مورد نیاز شدت یافته است. از این رو توسعه پیش مخلوط ها و افزودنی هایی که در کنار غلات و علوفه بتواند کلیه احتیاجات دام را تامین نماید ضروری است. پیش مخلوط 3 درصد گوسفند و بز با هدف تامین کلیه احتیاجات دام در شرایط پرورش…

  • مگامیکس

   پیش مخلوط ویتامینه-معدنی 1/5 درصد شتر مرغ

   مهمترین اثرات مفید : • تامیــــن کامــــل احتیاجـــــات ویتامینـــــــــه و معدنــــی شترمرغ • بـهبــــود ضریـب تبدیــــــل و افزایـــــــش راندمان تولیـد • تقـویت سیستـم ایمنــــــی و افزایـــــــش مقاومــــت به بیماری ها • افزایـــش سرعت رشد و کاهش طـول دوره پرورش مورد مصرف: شترمرغ میزان مصرف: 15 کیلوگرم در هر تن جیره میزان مصرف توصیه شده بر اساس شرایط گله و استرس…

  • مکمل خوراک گوساله

   پیش مخلوط ویتامینه-معدنی گوساله شیرخوار

   مرحله شیرخوارگی گوساله ها از حساسترین و مهمترین مراحل رشد و تکامل گاوها بشمــار می آید، چـــرا که داشتن گوساله های سالم با سرعت رشد بالا تضمین کننده سلامت گله در آینده و سودآوری اقتصــــادی برای دامدار می باشد.

  • توکسین بایندر | اسمارت بایندر |

   توکسین بایندر اسمارت بایندر دام طیور آبزیان

   اسمارت بایندر یا همان توکسین بایندر پیشرفته دفع کننده وسیع طیف قارچ های سمی محصول شرکت دانش بنیان آریانا می باشد. مایکوتوکسیــن های Ochratoxin A ، Zeralenone ، Deoxynivalenol ، Aflatoxin B1 و Fumonisin B1 از شایع ترین و خطرناک ترین مایکوتوکسین ها بـــوده که با آلوده نمودن خوراک دام ، طیور و آبزیان سبب از بين رفتن ارزش غذايي…

  • amino zn

   روی آلی (Amino Zn)

   کنسانتره روی آلی (Amino Zn) متشکـــل از عنصـر روی می باشد که به شکــــل یـون با مولکولهـــای آلی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینه) باند شده و با حامـل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سویا، جو و سبوس ترکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جـــذب عنصـر روی در روده تولیدگردیده است . روی آلی زیســـت فراهمــی و…

  • amino Se

   سلنیوم آلی (Amino Se)

   کنسانتره سلنیـوم آلـی (Amino Se) متشکل از عنصــر سلنیوم می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلی ‌اسید آمینه متیونین بانـد شده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سویا ، جـو و سبوس ترکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عنصر سلنیـــوم در روده تولید گردیده است . سلنیـوم آلی زیست فراهمی…

  • کبالت آلی

   کبالت آلی (Amino Co)

   کنسانتــره کبالت آلــی (Amino Co) متشکل از عنصـر کبالت می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلـی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینــه) باند شده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سویا ، جـــو و سبـوس ترکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عنصـر کبالت در روده تولید گردیده است . کبالت آلی زیست…

  • کروم آلی

   کروم آلی (Amino Cr)

   کنسانتره کروم آلــی (Amino Cr) متشکل از عنصـر کروم می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلی ‌اسید آمینه متیونین باند شـــده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سویا ، جو و سبوس ترکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایـی جذب عنصــرکـروم در روده تولید گردیده است . کروم آلی زیست فراهمـی و…

  برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

  سبد خرید

  هیچ محصولی در سبد خرید نیست.