اهمیت و تاثیر استفاده از سلنیوم آلی بر عملکرد رشد، تولید، تولید مثل و ایمنی در دام و طیور

چکیده

افزایش نیاز روز افزون جامعه بشری به فرآورده‌های دام و طیور محققان را به این امر وا‌داشته است که به دنبال راه‌حل‌های بیولوژیک برای تامین نیازهای حیوان و ایجاد تعادل مطلوب بین مواد ریز‌مغذی از جمله مواد معدنی برای بهبود پارامترهای تولید، تولید‌مثل و ایمنی باشند. سلنیوم از مواد معدنی ضروری کمیاب به شمار می‌رود که نقش مهمی در واکنش‌های آنتی‌اکسیدانی، ایمنی و عملکردی دام و طیور ایفا می‌کند. استفاده از مکمل سلنیوم بویژه سلنیوم آلی در دام و طیور می‌تواند بر عملکرد رشد، تولید، تولید-مثل و ایمنی تاثیر بگذارد و از بروز بسیاری از مشکلات و بیماری‌‌ها جلوگیری کند. عنصر سلنیوم با تحریک تولید آنتی‌اکسیدان‌ها موجب کاهش اثرات استرس‌های اکسیداتیو و دیگر تنش‌های محیطی می-شود. همچنین سلنیوم با بهبود وضعیت آنتی‌اکسیدانی و دخالت در ساخت برخی از ایکوزانوئیدهایی که در ایمنی نقش دارند نظیر لکوترین‌ها و ترمبوکسان‌ها، رشد ارگان‌های ایمنی و تولید اینترلوکین‌ها و ایمنوگلوبولین‌ها باعث بهبود ایمنی و کاهش بیماری در حیوانات می‌شود.

سایر مقالات

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.